AHK Om klubben Sektioner Kalendern Försäkringen Bilder Filmer Länkar Kontakt English

Besökare:

MHRF


MHRF-logo.gif

Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF är en politiskt obunden och ideell sammanslutning av 171 svenska föreningar som verkar för bevarandet av tekniskt och historiskt intressanta motoriserade landsvägsfordon och för främjandet av förståelsen för, och kunskapen om, motorismens historia. MHRF:s medlemsföreningar har tillsammans drygt 94 000 medlemmar.


Försäkringen

MHRF-FÖRSÄKRINGEN ägs och drivs sedan 1975 av de ca 176 klubbarna inom MHRF i samarbete med Folksam och har idag drygt 100 000 försäkringar. Ägaren måste vara ansluten till en av dessa klubbar.

 

Länk till MHRF-Försäkringen >>


MHRFs guide för förvaring av historiska fordon

MHRF vill självklart att den som äger ett historiskt fordon förvarar det på ett bra sätt. MHRF anser det också angeläget att den som äger ett restaurerings-, renoverings- eller reparationsobjekt förvarar det på ett bra sätt så att det inte kommer till skada eller förstörs. Samma gäller för reservdelar och reservdelsfordon som kan komma till användning för restaurering, renovering och reparation av ett historiskt fordon. Förvaras allt detta på ett bra sätt är det enligt vår uppfattning inte någon risk att, efter rättslig prövning, bli tvingad att forsla bort något eller att lämna en bil till en bilskrotare.

MHRF har gjort en sammanställning av de bestämmelser i miljöbalken, plan- och bygglagen och lagen om flyttning av fordon som vi uppfattar är aktuella när det gäller uppställning av historiska fordon, skrotning m.m. Vi tar också upp bestämmelser i några av de förordningar som regeringen utfärdat med stöd av de nämnda lagarna. Vi redogör kortfattat för några av de rättsfall som vi har hittat och ger våra kommentarer och råd.


Läs mer på MHRFs hemsida.

Automobilhistoriska klubben är en av de 13 klubbar som 1969 grundade MHRF

 


© 2018 Automobilhistoriska klubben Tackjärnsvägen 2, 168 68 Bromma, kansliet@ahk.se

 

Design: www.lidforss.se