2010


Samling vid Birger Jarls torg i Stockholm för avfärd emot årsmötet och 60-års jubileet

i Fagerudd i närheten av Enköping.

Fotograf: Jimmy Nilsson


Årsmötet på Fagerudd >> Kultur på väg" 6 juni >>
Prins Bertils Memorial >> Långholmen måndagar >>
Seniormässan >>


© 2019 Automobilhistoriska klubben Tackjärnsvägen 2, 168 68 Bromma, kansliet@ahk.se