Styrelsen


Ordförande:
Kurt Sjöberg

Vice ordf:
Anders Odéen

Kassör:
Stefan Tanzborn

Sekr:

Carl Eric Linn

Ledamot:

Jenny Asklund

Ledamot:

Anne Ekström

Ledamot:

Stig Larsson

Ledamot:

Anders Läck

Revisorer:
Mathias Racz (aukt)
Webbmaster:

Bengt Lidforss

Valberedningen:
Olle Ljungström
(sammankallande)

Försäkringshandläggare (MHRF-försäkringen)

Håkan Johansson


© 2019 Automobilhistoriska klubben Tackjärnsvägen 2, 168 68 Bromma, kansliet@ahk.se